Zaujímavosti

Chladnokrvníky: Nie je to odvodené od teploty  krvi  ako by sa mnohí domnievali, ale chrakterizuje ich kľud, rozvážny temperament.

Na priblíženie k vývoju koňa: Pred 75 miliónmi rokmi sa po našej planéte začalo pohybovať zviera ,ktoré sa viac podobalo líške, než dnešnému koňovi. Vážilo asi 5,5 kg a pohybovalo sa po piatich prstoch na nohách. Žilo v pralesoch, kde týchto 5 prstov potrebovalo k bezpečnému pohybu v bažinatom teréne. Prelom vo vývoji prakoňa nastal 25 až 10 miliónov rokov pred našou érou.
Tak ako sa vekmi menila klíma a životné podmienky a prostredie tohto tvora, tak sa aj on menil a vyvíjal. Z bažín boli savany a stepi. Terén už bol tvrdší a tak sa 5 prstov zmenilo na počet 3 o ktoré sa opieral. Najväčší a najsilnejší bol prostredný prst, ktorý bol  chránený kopytom a z tých dvoch  prstov ostali ostrohy a gaštany.
Konský rod je vývojovo starší než ľudský. Na začiatku nás ľudí, sa po svete pohybovali tri typy divokých koní. A tieto tri typy sa stali zakladateľmi všetkých dne známych a tiež už bohužiaľ vymiznutých koní.

BOLI TO:  Koň przewalský a Tarpan.

Západný kôň lesný, dal základ vzniku všetkých chladnokrvných koní. Tento kôň sa vyskytoval v prímorských krajinách na západe Európy  a v údoliach rozsiahlích Álp. Vážil asi 550kg a mal výšku okolo 152cm.

Životné podmienky koní žijúcich v prímorskýchn oblastiach vytvorili  formu mohutného a silného koňa, ktorý dal základ všetkým plemenám –Belgického typu chladnokrvných koní. Bol hrubý, mohutný menej pohyblivý a kľudného temperamentu. Naproti tomu, drsnejšie podmienky alpských údolí a hôr dali priestor na vznik koňa menej mohutného, viac pohyblivejšieho. Tento kôň sa stal predkom Norika a všetkým jeho príbuzným plemenám.

Úplne prvý vzťah človeka a koňa bol lovec  a lovená zver.

Človek lovil kone hlavne kôly mäsu, využíval z nich kožu a kosti, čo dokazujú archeologické nálezy a nástenné kresby pravekých lovcov.
Z lovca sa postupom času stal pastier divokých a polodivokých stád. Naďalej ich zabíjal kvôly mäsu a koži, ale získaval  tiež kobylie mlieko a kúril si sušeným konským trusom.
Pre zaujímavosť, konský trus sa i dnes dá využiť ako palivo, keď ho speletujete- peletovacím strojom.

V období prvých pastierov môžeme povedať a spomenúť už i prvých chovateľov. Tiež sa v tom období kone začali využívať ako pracovné zvieratá. Až neskôr sa z koní stávajú jazdecké zvieratá a viete že kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez koňa je len človekom .Obdobie keď sa kone stali i jazdeckými,  tento moment znamenal veľmi dôležitý zlom, ako v živote koní, tak v živote človeka a celého ľudstva vôbec.

A čo také obdobie  vynájdenia  kolesa, tak to už  sme cestovali po svete hore ,dole dobíjali, zabíjali,  ale našťastie aj navštevovali.
A taktiež sa začalo s obrábaním pôdy a tým spojené aj dokrmovanie popri paseniu, tým začína skutočná doba chovateľstva, následného šľachtenia , postupne vznikajú PLEMENÁ.

Žriebätá: Žriebätá chladnokrvníka sa rodia rovnako nohaté, nemotorné a s krásnymi očami ako všetky ostatné žriebätá. Sú ale o poznanie väčšie. Ich maminky, kobyly majú  pre ne dostatok mliečka a tak veľmi rýchlo rastú a mohutnejú. Je úplne famózne pozorovať na zelenej lúke plnej kvetov, ako si žriebätká užívajú svoju voľnosť.

Chladnokrvný  žrebci: ako plemenníci sú prísne kontrolovaní a hodnotení hodnotiacou komisiou. Až po zdolaní veľkého množstva skúšok a testoch môžu byť zapísaný do plemennej knihy, čo v konečnom dôsledku pozitívne ohodnotí každý, kto si po vynikajúcom žrebcovi kúpi žriebätko.
Kobyly  zapísané v plemennej knihe to nemajú o nič jednoduchšie, taktiež majú za sebou testy a skúšky vďaka,  ktorým sú potom zapísané do jednotlivých oddielov plemennej knihy.
V dávnejších dobách sa ťažná sila týchto majestátnych zvierat využívala  o mnoho ,mnoho viac. Dnes sa s týmto stretneme už menej a preto, ke´d stretnete gazdu, alebo furmana,  vecte tomu, že je to človek ktorý sa tomu venuje svojím srdcom a môžeme povedať, že sú to  taký poslední Mohikáni, ktorí si zaslúžia prinajmenšom obdiv a úctu. 

ZAUJÍMVOSTI aj o iných plemenách:
Najväčšiu rýchlosť počas pretekov dosiahli dva kone: Big Racket - 1945 , Mexico city; Onion Roll - 1993, Ohio. Kone prekonali 400 metrovú dráhu za 20,8 sekúnd,  čo znamená že bežali rýchlosťou 69,62 km za hod.

Najúspešnejším športovým plemenom v Europe je Hanoverský kôň.

Najviac dostihových víťazstiev má na konte kôň Chorisbar , ktorý v rokoch 1937-1947 vyhral z 324 štartov až 197 pretekov.

Kôň Lanoxbar vyhral v priebehu jediného roka z 56 štartov 46 pretekov a to v roku 1940.

Najvytrvalejší: za plemeno z najväčšou výdržou sa považuje Achaltekinský kôň. V roku 1935 , kedy sa uskutočnila takmer tisíc km dlhá jazda púšťou z Ašchabadu do Moskvy, ju kôň tohto plemena prekonal za 84 dní.

Najdrahším koňom sa stal žrebec Shareef Dancer , ktorého predali za 40 mil. amerických dolárov. Odmena čaká toho, kto mi to príde z hlavy prerátať na eurá(a na SK, keď už bude pri mne). Pozrite si na YouTube ako sa šikovne popasoval so súpermi >>>

Najluxusnejší život mal kôň cisára Caligulu , ktorý obdaril svojho koňa Incitatusa mravorovou stajňou so žľabom zo slonoviny a kôň mal aj vlastných sluhov.

Najdlhší skok - 839,1 cm - uskutočnil kôň Something v r. 1975 v Jahannesburgu.

Najdlhší do výšky, teda najvyšší skok dal kôň menom Huaso a to bolo až 247 cm.

Najdlhšie žijúcim koňom bol Old Billy , ktorý sa dožil neuveriteľných 62 rokov (1760-1822)  - najstaršia fotografia na svete pochádza z roku 1825.                                                                

Najstarším plemenom je arabský kôň.

Najstarším poníkom bol Teddy E. Bear ktorý sa dožil 55 rokov.

Najnižším koňom bola kobylka Falabella , merala len 38 cm a vážila 11,9 kg.

Najnižším plemenným žrebcom bol Bond Timi Tim ( americký miniatúrny poník ) , meral v kohútiku iba 48,26 cm.

Najmenším novonarodeným žriebätkom na svete je Black Beauty - miniatúrna kobylka , narodila sa 6. júna 1996 . Po narodení mala iba 30,5 cm  a vážila 4,5 kg.
A ideme opäť na veľkých miláčikov chladnokrvníkov: najvyšším koňom na svete bol Samson , shirský kôň, ktorý sa narodil v roku 1845 a v kohútiku meral až 219,7 cm a vážil 1524 kg. Koňa neskôr premenovali na Mamuta .

NAJSILNEJŠÍ: najväčšiu zátaž – nikdy sa celosvetovo nedá povedať, který kôň  je najmocnejší, vždy to záleží na trati, záťaži a teréne.  Tu v Kľačanoch to je, či bude...


Norického Plemenného žrebca Direkt 1334 (Stopar. otec Dir matka Sonáta) sme si priviezli na Svätého Mikuláša 6.12.2015 ako darček.

Preteky Kľačianska Podkova 2016 sa konala 9.1, takže na prípravu žrebca sme fakt nemali moc času.

Len 33 dní!

Najprv sme sa spolu zoznamovali v jednozáprehu, zistili sme, že kondíciu nemá, ale má CHUŤ ÍSŤ.

A tak sme šli na to!

Najprv tréning v jednotke, lenže naše preteky sú párové a takže sme nemali kedy dlho

čakať a šupli sme ho do páry s našou kobylou Cácorkou ČMB (otec Brix matka Sulika).

Direkt nerobil žiadne problémy a pripriahnutie ku kobyle prvý krát prebehlo hladko.

Pretože to má v hlave"upratané".

Takže nastal tvrdý tréning!!!

Na pretekoch bolo 25 párov to je 50 koní, medzi nimi valachy, žrebce a samozrejme kobyly.

Direkt ukázal, že je žrebec. Dal o sebe vedieť mohutným erdžaním a vznešenou chodzov, ale stále ostal ovládateľný koňom.

No a keď prišiel na rad Ťažký ťah- Kráľovská disciplína tohto podujatia, veru týto dvaja - Direkt a Cácorka sa nedali absolutne zahanbiť.

Tie páry ktoré sa umiestnili pred ním, mali v hmotnosti o 300 kg viac ako oni

a stejnak Direkt a Cácorka ťahali ako stroje!!!

Výťaz potiahol 32,43 metra ,

Direkt a Cácorka len o 5 metrov menej

a to nebolo nič ľahké, ťahal sa surový buk a smrek.

Z 25 párov nebol ani jeden zlý pár, no posledný potiahol len 11,6 metra to je o 20,83 metra menej ako  víťaza!

Len 33 dňová príprava stačila Milanovi Hoľovi (ich kočí) na to aby z 25 párov zo Slovenska, Poľsa a Čiech sa umiestnili celkovo na krásnom 5mieste .

Čo k tomu dodať...