Žiaľ s poľutovaním vám hlavný organizátori Kľačianskej Podkovy Lenka Mahútová a Zdenko Kozák s teamom oznamujú, že 9.1.2021 sa podujatie nebude konať. Za pochopenie ďakujeme ♥️

Kľačianska Podkova 2021 - 9.1.2021

Dáva nám všetko, čo má.
Rýchlosť, vytrvalosť, silu.
Ale planie v ňom i jeho divoký duch.
Bol iskrou, ktorá zažínala dávne mýty.
Bol pýchou kráľov i dobyvateľov.
Bol oporou civilizácie.
Pod údermi jeho kopýt sa utvárali dejiny.
Dodnes má v našich srdciach miesto, ona pyšná krása, ktorá nesie meno kôň.

Pre súťažiacich: Hoďte vaše srdce cez prekážku a váš kôň ho bude nasledovať. Kôň beží s pľúcami, zotrvá so srdcom a vyhráva s charakterom.

NA ZÁVER: Priatelia , život je dobrý, ale kone ho robia LEPŠÍM.